Dyddiadau Allweddol

Dyddiadau Allweddol
Dydd Gwener, Gorffennaf y 15fed, 2022 - diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion.
Dydd Iau, Awst y 18fed, 2022 - diwrnod canlyniadau Lefel Uwch/UG
Dydd Iau, Awst y 25ain, 2022 - diwrnod canlyniadau TGAU
Dydd Gwener, Medi'r 2il, 2022 - Diwrnod HMS
Dydd Llun, Medi'r 5ed, 2022 - Blwyddyn

Dyddiadau Allweddol

Dyddiadau Allweddol

Dydd Gwener, Gorffennaf y 15fed, 2022 - diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion.
Dydd Iau, Awst y 18fed, 2022 - diwrnod canlyniadau Lefel Uwch/UG
Dydd Iau, Awst y 25ain, 2022 - diwrnod canlyniadau TGAU
Dydd Gwener, Medi'r 2il, 2022 - Diwrnod HMS
Dydd Llun, Medi'r 5ed, 2022 -

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2019 bydd ymhell dros 1,200 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 240 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell

Llais Y Dysgwr - Sut allwn ni wella’r Ysgol? Oes gen ti syniad?
Botwm Becso