Cinio Nadolig

Bydd y Cinio Nadolig eleni ar ddydd Mercher, Rhagfyr 11eg. Bydd 'meal deal' ar gael bydd yn cynnwys cig, tatws, tatws rhost, 2 llysieuyn, grefi, pwdin a dewis o ddŵr neu sudd am £2.50. Am gost ychwanegol bydd cyfle i archebu fwy o gig a llysiau. Os nad am ginio Nadolig bydd bwyd twym a dewis o frechdanau

Arolwg Iechyd Disgyblion

Cyflwyniad i Ddisgyblion - Arolwg Iechyd 2019

Arolwg Iechyd

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir

Er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar ddechrau a diwedd pob dydd mae Ysgol Y Strade yn parhau i gydweithio yn agos gydag adrannau trafnidiaeth a phriffyrdd y Sir. Hoffwn atgoffa rhieni mai bae bws Coleg Sir Gar yw’r man swyddogol lle mae

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2019 bydd ymhell dros 1,200 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 240 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell