Trefniadau Medi

Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar Fedi’r 4ydd. Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion blynyddoedd 7, 12 a 13 ar ddydd Mawrth Medi’r 5ed ac ar agor i’r holl ddisgyblion ar ddydd Mercher Medi’r 6ed.