Plant Mewn Angen

Mae’r Pwyllgor Elusennol eleni wedi penderfynu codi arian tuag…

Pantomeim Blwyddyn 7

Pantomeim Blwyddyn 7

Operation Christmas Child

Diolch yn fawr iawn  i ddisgyblion, staff y Strade ac aelodau…

Llongyfarchiadau Flavius

Llongyfarchiadau i Flavius Harries o flwyddyn 9 am ennill gwobr…

Rhiant-Lywodraethwr

Rhiant-lywodraethwr

Eisteddfod Ddwl

Aeth disgyblion dosbarthiadau 7S a 7D i Neuadd Pontyberem ar…

Siarad Cyhoeddus a Llangrannog

Siarad cyhoeddus Bu tri disgybl ym mlwyddyn 12 sef Steffan…

Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr

Fe fydd pob disgybl Bl7-11 yn gwneud yr holiadur yn ystod yr…

Codi arian wrth siopa

Os oes rhai ohonoch yn siopa ar lein (Amazon, Ebay, John Lewis,…

Noson Rieni Blwyddyn 7

NOSON RIENI BLWYDDYN 7