Ffair Nadolig

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y Ffair Nadolig. Roedd yn braf gweld ysgolion y Teulu gyda’i gilydd, gyda’u rhieni a’u ffrindiau.

Diolch i’r Cynradd a’r Strade am eitemau gwych ac am y cynnyrch gwreiddiol ar y stondinau. Dwi’n ymwybodol bod pawb yn eithriadol o brysur yr adeg hon o’r flwyddyn, ac mae’r GRA yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fawr.

Ar ran y Gymdeithas, carem ddymuno Bendith yr Ŵyl i bawb, a diolch am bob cefnogaeth i’n gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn.

Mae’r elw hyd yma dros £850, ac rydym yn parhau i enwi’r corach tan dydd Gwener!

Y digwyddiad nesaf fydd ein cyngerdd ‘Caws a gwîn, cerdd a chân’ ar Fawrth y 1af. Croeso i bawb.

 

Cofion,

Catrin a’r GRA