Newid i'r ffordd rydym yn cysylltu.

Rydym yn newid y ffordd byddwn yn cyfathrebu â rhieni/gwarchodwyr…

Gwisg Ysgol

GWISG YSGOL Y STRADE MEDI 2018 Gwisg Haf 2018

Taith Bl10

Gwybodaeth Pellach am daith Bl10 i Landysul Paddlers 20/7/2…

Cystadleuaeth I:spell

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 7 a gystadlodd yn nhwrnamnet…

Neges gwisg

Bydd y trefniadadu gwisg dros dro yn parhau tan bydd neges p…

Dydd Llun 2/7/18

Dydd Llun 2/7/18 - Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid…