Cit Pel-Droed Newydd

Bore Coffi Macmillan

Diolch i bawb am eu cyfraniadau i'r bore coffi.  Codwyd  £242.66. Diolch…