Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh, Mrs Julie Fletcher, wedi cael ei dewis gan Microsoft i gynrychioli’r Deyrnas Unedig mewn cynhadledd addysg byd eang ym Mharis mis nesaf. “E² | Education Exchange” yw enw swyddogol y gynhadledd ac mae’n ddigwyddiad blynyddol sy’n croesawu dros 300 o’r addysgwyr mwyaf arloesol o rwydwaith “Microsoft Innovative Educator” (bydd dros 80 gwlad yn cael eu cynrychioli yn y digwyddiad). Ers Haf 2018, mae Ysgol Y Strade yn Ysgol Microsoft swyddogol a Mrs Fletcher yn arbenigwr addysg arloesol Microsoft (MIE Expert). Yn y digwyddiad bydd gofyn i Mrs Fletcher arddangos, cyflwyno a dathlu gwaith digidol adrannau’r ysgol gan ddefnyddio Office 365 yn effeithiol trwy wefan Hwb.

Isod mae disgrifiad swyddogol Microsoft o’r digwyddiad a’u nod:

Mae E² yn gyfle i archwilio tueddiadau addysg fyd-eang – gan gynnwys technolegau newydd sy’n cefnogi addysgu, datblygu sgiliau, addysgeg fodern, amgylcheddau ysgol ddiogel, a dadansoddiadau sy’n nodi myfyrwyr sy’ mewn perygl.

Sefydlwyd Microsoft ar yr egwyddor y gall pobl wneud pethau arbennig gydag argaeledd technoleg. Mae E² yn cynnig cyfle i ddysgu a thyfu ar y cyd wrth ddathlu llwyddiannau arweinwyr addysg arbennig ac addysgwyr sy’n newid diwylliant addysg o fewn eu dosbarthiadau a lleoliadau addysg i sicrhau y gall myfyrwyr gyflawni mwy.