Hydref 24ain

Dydd Iau yma, Hydref 24ain mi fydd yr ysgol o dan arweiniad y Cyngor Ysgol a Phwyllgor Elusennau’r 6ed yn casglu cyfraniadau o fwydydd sych i’w gyfrannu at fanc bwyd Llanelli. Wrth gyfrannu at yr elusen leol a gwerthfawr yma mi fydd croeso i’r disgyblion i wisgo gwisg eu hunain i’r ysgol.  Nid oes angen talu £1 fel y drefn arferol ond yn hytrach cyfrannu trwy ddod a bwyd i’r banc bwyd lleol.
Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniad boed yn fach neu’n fawr.’
Gwler y linc am fwy o wybodaeth o ran y banc bwyd: https://llanelli.foodbank.org.uk/