Brechiadau HPV

Mi fydd Merched bl.9  a Bechgyn a Merched Bl.8 yn derbyn eu pigiadau HPV ar Ddydd Mercher, Chwefror 12fed. 

Bydd angen i ddisgyblion Bl.8 dychwelyd eu ffurflenni caniatâd i’r ysgol erbyn Dydd Llun Chwefror 10fed. Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 9 mi fyddwn yn defnyddio llythyron caniatâd llynedd.

Gofynnaf yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn yn bwyta brecwast y bore hwnnw. Byddai hefyd yn syniad i  wisgo fest/top o dan crysau ysgol gan y bydd angen tynnu’r crysau cyn y pigiadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso cynnes i chi gysylltu.

HPV