Operation Encompass

Mae’r ysgol wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn prosiect a fydd yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng ysgolion a Heddlu Dyfed-Powys. Mae’n fenter ar gyfer yr holl sir, ar draws pob ysgol yn Sir Gar.

Ystyr Operation Encompass yw adrodd i ysgolion, cyn dechrau’r diwrnod ysgol nesaf, pan fydd plentyn neu berson ifanc wedi bod yn agored i unrhyw ddigwyddiad yn y cartref neu wedi bod yn rhan ohono.