Rhaglen y BBC ‘The Listening Project’

Gwrandewch ar griw o ddisgyblion bl.11 a 13 yn trafod eu teimladau ar raglen y BBC ‘The Listening Project’ yn ddiweddar. Recordiwyd y cyfweliadau cyn derbyn eu canlyniadau Lefel A a TGAU.
Bydd BBC Radio Wales yn darlledu cyfweliadau Iestyn, Ffion, Tom a Cai o fl.11 yfory (dydd Iau 20/08) am 6.30yh.
Gallwch wrando ar bob un o’r cyfweliadau (gan gynnwys cyfweliad Elen a Dafydd o fl.13) ar BBC Sounds.