Diwrnodau HMS

Annwyl Riant/Gofalwr,

Rydym wedi adolygu’r dyddiadau ar gyfer tymor yr hydref ac oherwydd y sefyllfa barhaus mewn perthynas â COVID-19, penderfynwyd y bydd y tymor yn dod i ben ddydd Gwener, 18 Rhagfyr.

Mae dydd Llun, 21 Rhagfyr, dydd Mawrth, 22 Rhagfyr a dydd Llun 4 Ionawr yn ddiwrnodau HMS dynodedig. Felly, bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar gyfer tymor y gwanwyn ddydd Mawrth, 5 Ionawr.

Bydd hyn yn rhoi seibiant o 14 diwrnod i ddisgyblion a staff o’r ysgol, a fydd, wrth geisio rheoli nifer cynyddol yr achosion o’r coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â ledled Cymru a’r DU, o fudd i bawb.

Gellir gweld yr holl ddyddiadau tymor ar ein gwefan sirgar.gov.uk/addysg

Diolch i chi am eich cydweithrediad.