Entries by Eirian Davies

Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr, i’ch cynorthwyo wrth baratoi ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Am fynediad at yr adnoddau ar-lein cliciwch y linc yma.

Noson Rhieni bugeiliol blwyddyn 7

Cynhelir Noson Rieni Bugeiliol Blwyddyn 7 ar brynhawn Iau, Medi 20fed, 2018 rhwng 3.45 a 6.15 o’r gloch.   Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i chi ddod i gael trafodaeth gyda’r tiwtor dosbarth i weld sut mae eich plentyn wedi ymgartrefu’n gymdeithasol ers dechrau’r tymor yn y Strade. Bydd y tiwtor dosbarth yn trafod defnydd […]

Newid i’r ffordd rydym yn cysylltu.

Rydym yn newid y ffordd byddwn yn cyfathrebu â rhieni/gwarchodwyr ym mis Medi. Byddwn bellach yn cynnig gwasanaeth drwy e-bost neu drwy ddefnydd o’r ap ‘Groupcall Xpressions’. Dilynwch y linc isod i ddysgu mwy am y newid hyn. Llythyr Groupcall 2018 (Cymraeg)

Noson Ddewisiadau Blwyddyn 10

Cynhelir noson ddewisiadau cyfnod allweddol 4 i ddisgyblion a rhieni blwyddyn 9 yn yr ysgol am 6:00yh ar Nos Iau yr 8fed o Fawrth 2018.  Bydd cyfle i chi gwrdd ag athrawon y pynciau dewisol a thrafod yr opsiynau gorau i’ch plentyn ar gyfer cyfnod allweddol 4.  Gellir gweld copi o’r llythyr gwahoddiad a ddanfonwyd […]