Entries by Matthew Bateman

COVID-19 Coronavirus – y Sefyllfa Ddiweddaraf

Annwyl riant / warcheidwad,   Mae’r pryder cenedlaethol am y pandemic COVID-19 yn datblygu’n ddyddiol a mae’n gyfnod pryderus i bawb. Rydym mewn cyswllt agos gydag uwch-swyddogion Awdurdod Sir Gaerfyrddin ac yn dilyn canllawiau y Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol am sut i reoli’r sefyllfa o fewn yr ysgol. Fe fyddwn yn cysylltu â chi drwy […]

Eisteddfod yr Urdd

Os yw eich plentyn yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd eleni:   Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 6:00yb ar ddydd Iau y 30ain o Fai, gan ddychwelyd i’r ysgol oddeutu 17:30yp. Mi fydd y bws yn gadael yr ysgol am 8:00yb ar ddydd Gwener y 31ain o Fai, gan ddychwelyd […]

Noson Rhieni bugeiliol blwyddyn 7

Cynhelir Noson Rieni Bugeiliol Blwyddyn 7 ar brynhawn Iau, Medi 20fed, 2018 rhwng 3.45 a 6.15 o’r gloch.   Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i chi ddod i gael trafodaeth gyda’r tiwtor dosbarth i weld sut mae eich plentyn wedi ymgartrefu’n gymdeithasol ers dechrau’r tymor yn y Strade. Bydd y tiwtor dosbarth yn trafod defnydd […]