Entries by Rhian Phillips

Prydau Ysgol Am Ddim

Annwyl riant / warchodwr Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y dylid gwneud taliadau i ddisgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y cyfnodau canlynol o amser – Gwyliau ysgol Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau ar wahân i wyliau ysgol Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd i […]