Entries by Rhian Phillips

Urdd

Mae’n amser i ymaelodi â’r Urdd! Gydag aelodaeth yr Urdd bydd eich plentyn yn gallu: Cymryd rhan mewn cystadlaethau a thwrnameintau chwaraeon, gan gynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, nofio, pêl-fasged gynhwysol, a rygbi 7-bob-ochr Gwneud atgofion newydd a chyfarfod ffrindiau newydd wrth fynd i weithgareddau a digwyddiadau gyda’r Adran neu Aelwyd leol Bod yn rhan o un o wyliau […]

PWYSIG

Neges i bob rhiant, Mae wedi dod i’m sylw bod sylwadau yn cael eu gwneud ar hyn o bryd ynglyn â sefyllfa honedig sy’n ymwneud â disgybl o Ysgol Y Strade. Hoffwn sicrhau rhieni bod yr Heddlu, a ddaeth â’r mater i’n sylw, yn delio â’r sefyllfa ac nid oes angen poeni.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd yn llwyddiannus yn y Sialens Mathemateg Iau Brydeinig: Gwobr Aur- Lucy Miller, Gwobr Arian- Harri Lee, Lowri Bowen, Rhys Price Gwobr Efydd- Dante Huggins, Thomas Bibby, Steffan Jenkins, Zac Grey, Alex Thomas, Lewis Owen, Emily Jenkins, Dominic Croswell, Jac Cromwell.

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar ddechrau a diwedd pob dydd mae Ysgol Y Strade yn parhau i gydweithio yn agos gydag adrannau trafnidiaeth a phriffyrdd y Sir. Hoffwn atgoffa rhieni mai bae bws Coleg Sir Gar yw’r man swyddogol lle mae disgyblion sydd yn teithio mewn […]

Principality

Mae’r tîm pêl-rwyd wedi derbyn cit newydd gan ein partner dosbarth busnes, Cymdeithas Adeiladu Principality. Noddwyd y cit gan Principality a gwnaeth y tîm gwisgo’r cit am y tro cyntaf yn y twrnamaint rhyngwladol diweddar ym Mharis, lle gwnaeth y tîm perfformio’n rhagorol. Dyma’r cit diweddaraf mae’r ysgol wedi’i dderbyn trwy’r bartneriaeth. Diolch i’r Principality […]