Entries by Rhian Phillips

Diwrnodau HMS

Annwyl Riant/Gofalwr, Rydym wedi adolygu’r dyddiadau ar gyfer tymor yr hydref ac oherwydd y sefyllfa barhaus mewn perthynas â COVID-19, penderfynwyd y bydd y tymor yn dod i ben ddydd Gwener, 18 Rhagfyr. Mae dydd Llun, 21 Rhagfyr, dydd Mawrth, 22 Rhagfyr a dydd Llun 4 Ionawr yn ddiwrnodau HMS dynodedig. Felly, bydd disgyblion yn […]

Amser Cinio

Mae Ysgol Y Strade, erbyn hyn, wedi ail agor yn llawn. Rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn gallu cynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig o ddydd Mercher Medi’r 16eg ymlaen. Bydd y trefniadau hyn i […]

Amser Cinio

Wrth inni symud ymlaen gyda’r broses o ail agor Ysgol Y Strade yn llawn, rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn dechrau’r broses hon trwy gynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig o ddydd Llun Medi’r 14eg […]

Cinio Ysgol

Wrth inni symud ymlaen gyda’r broses o ail agor Ysgol Y Strade yn llawn, rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn dechrau’r broses hon trwy gynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig ar ddydd Iau a dydd […]