Cerddoriaeth

Rhagair

Awgrymir bod pob disgybl sydd am sefyll Cerdd fel pwnc TGAU yn cyfrannu i rai o’r gweithgareddau hyn er mwyn datblygu sgiliau;

  • Côr yr ysgol
  • Eisteddfod yr Urdd/Ysgol
  • Cynhyrchiadau
  • Ensemblau/Cerddorfeydd/Corau’r Sir

Asesu

PERFFORMIO

CYFANSODDI

GWERTHUSO

35%

35%

30%

Perfformio fel unawdydd

Perfformio mewn ensemble

2 ddarn

  1. ateb i friff a osodwyd gan CBAC
  2. a’r llall yn gyfansoddiad rhydd
Cerddoriaeth ar gyfer ensemble

Ffurfiau a dyfeisiau cerddorol

Cerddoriaeth Ffilm

Cerddoriaeth Boblogaidd

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mr Christopher Davies