Cludiant i’r Ysgol

Darperir cludiant gan yr AALI ar gyfer disgyblion y dalgylch sy’n byw dros dair milltir i ffwrdd o’r ysgol. Petai problem yn codi o ran trefniadau cludiant, gofynnir i rieni gysylltu â’r Swyddfa Trafnidiaeth Ysgol yng Nghaerfyrddin ar 01267 234567.
Yn ystod tywydd garw, darlledir trefniadau manwl ar y gorsaf radio lleol ac ar wefan yr ysgol

http://www.ysgolystrade.org/

neu ar

www.carmarthenshire. gov.Wales