Cytundeb Cartref-Ysgol

Mae’r Ysgol am i rieni fod yn ymwybodol o’n Cytundeb Cartref-Ysgol sy’n diffinio cyfrifoldebau’r Myfyrwyr, y Rhieni a’r Ysgol. Cyfeirir hefyd at bolisi E-diogelwch yr ysgol. Mae hwn ar gael yn y Llyfr Cyswllt. Mae’r adran ‘’Safonau yn yr Ysgol” ar ddechrau’r Llyfr Cyswllt yn nodi’r hyn a ddisgwylir gan y disgyblion ac yn tynnu sylw at gyfrifoldeb rhieni. Dyma gyfle i rieni chwarae rhan weithredol yn addysg eu plant.