Iechyd a Diogelwch

Mae’r Corff Llywodraethol wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a lles staff, disgyblion ac eraill a effeithir gan weithgareddau ar safle’r Ysgol. Cynhelir arolygon rheolaidd o’r Ysgol gan y Pennaeth a’r rhai sy’n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch. Nodir unrhyw beryglon posibl a gweithredir yn ôl yr angen er mwyn sicrhau bod yr Ysgol yn amgylchedd diogel i’r plant weithio a chwarae ynddo.

Cynhelir dril tân  yn rheolaidd pan fydd y plant yn ymarfer gadael yr adeilad yn gyflym. Er mwyn gwella diogelwch y safle mae Ysgol Y Strade yn gweithredu system teledu cylch cyfyng sy’n cynnwys nifer o gamerau sefydlog wedi’u lleoli o amgylch safle’r ysgol. Mae pob camera yn cael ei fonitro o Ystafell Reoli Ganolog ac ar gael i aelodau dethol o’r Uwch Dîm Arwain.

Hello