Llais y Dysgwr / Cyngor Ysgol

Mae cynrychiolwyr o bob grŵp blwyddyn ar Gyngor Blwyddyn neu Cyngor Ysgol sy’n rhoi llais i ddysgwyr ar faterion amrywiol sy’n bwysig iddynt fel pobl ifanc; maent yn cyfarfod pob hanner tymor.