Cyngor Ysgol

Criw Cyngor Ysgol yn mwynhau yn y Senedd

Brechiadau HPV

Mi fydd Merched bl.9  a Bechgyn a Merched Bl.8 yn derbyn eu…

Noson Rieni Bl10

Noson Rieni Blwyddyn 10

Noson Rieni Bl7

Noson Rieni Bl7

Noson Rieni Bl11

Noson Rieni Bl11

Noson Rieni Bl12

Noson Rieni Bl12

Plant Mewn Angen

Diwrnod Plant Mewn Angen Dydd Gwener yma - Tachwedd 15fed - Disgyblion…

Arolwg Iechyd Disgyblion

Cyflwyniad i Ddisgyblion - Arolwg Iechyd 2019 Arolwg Iech…

Arholiadau Bl11

Arholiadau Bl11 Tachwedd 2019