Noson Rieni Blwyddyn 8

Noson Rieni Blwyddyn 8

Urdd

Mae'n amser i ymaelodi â'r Urdd! Gydag aelodaeth yr Urdd…

PWYSIG

Neges i bob rhiant, Mae wedi dod i'm sylw bod sylwadau yn…

Trefniadau Medi 2019

Dydd Llun 02/09 - HMS Dydd Mawrth 03/09 - Blwyddyn 7, 12+13…

Swyddogion 2019-2020

  Dyma ein Swyddogion ar gyfer 2019-2020. Ein Prif…

Diwrnod Pontio blwyddyn 6

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd…

Eisteddfod yr Urdd

Os yw eich plentyn yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd…

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn…

Arholiadau Blwyddyn 8

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 8