Operation Encompass

Mae’r ysgol wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn prosiect a fydd…

Diweddariad Addysg Covid-19

Diweddariad Addysg Covid-19

Adnoddau Dysgu Digidol

Adnoddau Dysgu Digidol

COVID-19 Coronavirus – y Sefyllfa Ddiweddaraf

Annwyl riant / warcheidwad,   Mae’r pryder cenedlaethol…

Cyngor Ysgol

Criw Cyngor Ysgol yn mwynhau yn y Senedd

Brechiadau HPV

Mi fydd Merched bl.9  a Bechgyn a Merched Bl.8 yn derbyn eu…

Noson Rieni Bl10

Noson Rieni Blwyddyn 10

Noson Rieni Bl7

Noson Rieni Bl7

Noson Rieni Bl11

Noson Rieni Bl11