Bwletin Haf

Gair gan y Pennaeth  Mrs Heather Lewis Dyma ddiwedd ar flwyddyn…

Cystadleuaeth 'TT Rockstars'

Wythnos yma mae'r Adran Fathemateg yn rhedeg cystadleuaeth 'TT…

Noson bontio blwyddyn 6

Nos Fercher, Gorffennaf 12fed. Croeso i chi rieni a disgyblion…

Taith blwyddyn 7 i LC2

Llythyr LC2 Bl.7

Llongyfarchiadau i gyn-ddisgybl, Steffan Evans

  Llongyfarchiadau i un o'n cyn-ddisgyblion, Steffan…