Diwrnod Pontio blwyddyn 6

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol o flwyddyn 8 a buodd…

Eisteddfod yr Urdd

Os yw eich plentyn yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd…

ATGOFFA RHIENI

Trefniadau gollwng neu gasglu disgyblion mewn ceir Er mwyn…

Arholiadau Blwyddyn 8

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 8

Arholiadau Blwyddyn 7

AMSERLEN ARHOLIADAU BLWYDDYN 7

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11

Amserlen Arholiadau TGAU Bl11 Year 11 GCSE Exam Timetable

Amserlen Arholiadau TGAU Bl10

Amserlen TGAU Bl10 Yr 10 GCSE Timetable

Adnoddau Profion Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau, gan gynnwys cyn bapurau ac ymarferion byr,…

Llongyfarchiadau Mrs Fletcher

Fel ysgol, rydym yn falch i rannu fod Pennaeth yr Adran TGCh,…