Adnoddau Adolygu

Mae’r adran fathemateg wedi llunio ystod o adnoddau i chi’r disgyblion i adolygu ar gyfer eich arholiadau.  Gobeithio byddwch yn gweld y wybodaeth yma yn ddefnyddiol yn eich paratoadau i’r Haf.  Cofiwch i ddod i ofyn am gymorth wrth eich athrawon os nad ydych yn deall unrhyw un o’r agweddau.

Haen Uwch TGAU

Haen Canolradd TGAU

Sgiliau Rhifedd Sylfaenol

Isod mae yna gasgliad o glipiau fideo i chi wylio er mwyn ymarfer rhai o’r sgiliau rhifedd sylfaenol sydd angen ar gyfer arholiadau.  Mae modd stopio’r fideo ar unrhyw adeg i ddarllen y wybodaeth yn fanylach.