Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae nod ac amcanion yr ysgol yn datgan ei bod yn ceisio darparu ar gyfer pob disgybl. Mae hyn yn cynnwys pob disgybl sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Yn unol â nod ac amcanion cyffredinol yr ysgol, mae’r ysgol am wneud ei gorau dros a chael y gorau allan o bob disgybl sydd ag ADY.

Gall yr angen addysgiadol arbennig fod yn deillio o nifer o agweddau gan gynnwys: cyrhaeddiad academaidd isel, cyrhaeddiad academaidd uchel, anabledd corfforol, anghenion seicolegol, cefndir cymdeithasol, anhawster dysgu penodol, dysgwr araf, ymddygiad anghymdeithasol.