Saesneg Iaith

Rhagair

Asesu

Uned 1

Llafar (20%) Tasg Asesu yn yr ysgol (di –arholiad)

Tasg 1 –cyflwyniad unigol (10%)

Tasg 2 – trafodaeth grwp (10%)

Bydd y tasgau uchod yn cael eu recordio

Uned 2

Asesiad Allanol  – Arholiad 2 awr (40%)

Darllen ac Ysgrifennu testunau: disgrifiad, naratif a tasg esbonio

Rhan A (20%) Darllen a deall

Rhan B (20%) Ysgrifennu – un tasg

Dyfernir hanner y marciau am gynnwys a threfn a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir (iaith, gramadeg, atalnodi, sillafu)

Uned 3

Asesiad Allanol – Arholiad 2 awr (40%)

Darllen ac Ysgrifennu testunau:trafod, perswad, chyfarwyddiadol

Rhan A (20%) Darllen a deall

Rhan B (20%) ysgrifennu:

  • Un tasg ysgrifennu orfodol – trafod
  • Un tasg ysgrifennu orfodol – perswad

Dyfernir hanner y marciau am gynnwys a threfn a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir (iaith, gramadeg, atalnodi, sillafu)

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Miss Cheryl Lewis