STAFF
Tîm Arwain

Pennaeth

Mr Geoff Evans

Dirprwy Bennaeth

Mr Adam Powell

Penaethiaid Cynorthwyol

Miss Abigail Davies

Mr Alun Jones

Mrs Heulwen Jones

Rheolwr Busnes

Mrs Iris Williams

Penaethiaid Blwyddyn

Blwyddyn 7

Catrin Hughes

Blwyddyn 8

Berian Davies

Blwyddyn 9

Deiniol Evans

Blwyddyn 10

Jonathan Lewis

Blwyddyn 11

Nia Williams

Blwyddyn 12/13

Carys Morgan

Cerian Phillips

Athrawon

Cymraeg

Meleri Higginson

Ffion Williams

Nia Griffith

Lydia Havard

Nia Williams

Sioned Williams

Abigail Davies

Saesneg

Hannah Davies

Cheryl Lewis

Jade Stone

Anna Jones

Hannah Forey

Alys Rosser

Alun Jones

Mathemateg

Lynwen Lewis

Sara Jones

Angharad Chapman

Laura Davies

Elis Jones

Ben Jones

Wyn Thomas

Gwyddoniaeth

Rhys Browning

Elin Davies

Joanna Rees

Hilary Cotterell

Torrey Stillman

Nia Jones

Rhiannon O’Sullivan

Danny Williams

Technoleg

Lee Thomas

Mathew Jones

Wayne Williams

Rhian Rudall

Hannah James

Iechyd a Gofal

Rhian Rudall

Hannah James

Datblygiad Plentyn

Nia Jones

Technoleg Gwybodaeth

Julie Fletcher

Matthew Gower

Laura Gower

Ieithoedd Modern

Sara Horan

Alison Cole

Sion Acciaioli

Paul Mason

Hanes

Heulwen Jones

Heledd Thomas

Joseph Jenkins

Rhian Jenkins

Daearyddiaeth

Emma Roberts

Nicola Jones

Jonathan Lewis

Adam Powell

Addysg Grefyddol

Llinos Jones

Nia Evans

Rachel Williams

Busnes

Daniel Hughes

Carys Morgan

Addysg Gorfforol

Josh Williams

Jodi Evans

Berian Davies

Deiniol Evans

Jessica Gazzi

Eleri Poolman

Cerian Phillips

Celf

Delyth Thomas

Elin Davies

Cerdd

Christopher Davies

Catrin Hughes

Drama

Nia Griffith

Gwleidyddiaeth

Joseph Jenkins

CADy

Rachel Davies

Cynorthwywyr

Anogwr Dysgu

Emma Latham

Swyddog Hafan

Marie Williams

Anogwyr Dysgu Llythrennedd

Ann Morgan

Sarah Hough

Cynorthwywyr Addysgu

Angharad Green

Pat Harries

Sarah Hough

Heather John

Jessica Jones

Natalie McCormack

Ann Morgan

Elin Partridge

Dylan Richards

Joanne Samuel

Joanne Thomas

Staff Gweinyddol

Arholiadau

Emyr Thomas

Swyddog Data

Sharon Griffiths

Gweinyddol

Beryl Bowen

Andrea Evans

Rhian Phillips

Bethan Rolland

Rhian Williams

Llyfrgellydd

Sarah Morgan

Cymorth Cyflenwi

Sioned Williams

Rheolwr Rhwydwaith

Matthew Bateman

Technegwyr

Nicola Rowlands

Allan Thomas

Cynorthwyydd Cefnogi Cwricwlwm

Rebecca Harry

Rheolwr Safle

Christen Rees-Jones

Gofalwr

David Richards

Cynorthwywyr Amser Cinio

Ann Thomas

Elaine Roberts

Rheolwraig y Ffreutur

Rhian Stacey

Llywodraethwyr

Cadeirydd

Gareth Beynon Thomas

Is-Gadeirydd

Nerys Burton

Awdurdod Lleol

Martin Davies

Kim Broom

Peter Dutton

Gareth Beynon Thoma

Mari Arthur

Cymunedol

Sarah-Jane Davies

Meilyr Hughes

Vincent Lloyd

Rob Sully

Rhieni

Eleanor Edwards

Sara Hopping

Alison Jones

Dr Ian Rees

Helen Willis

Sarah Owens

Staff

Geoff Evans

Heulwen Jones

Daniel Hughes

Rhian Phillips

Prif Swyddogion

Elen Daniels

Aaron Davies