Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd aeth aelodau o’r 6ed i Ysgol…

GENI

Rhagfyr 5,6, 7 2018 am 7:30yh yn Theatr Ffwrnes Llanelli. Tocynnau…

Noson Rieni Bl12/13

Noson Rieni Bl12& 13 Parents' Evening

Plant Mewn Angen

Mae’r ysgol yn codi arian tuag at Ddiwrnod Plant Mewn Angen…

Cit Pel-Droed Newydd

Bore Coffi Macmillan

Diolch i bawb am eu cyfraniadau i'r bore coffi.  Codwyd  £242.66. Diolch…

Ymuno â'r Urdd

Os ydych yn dymuno i'ch plentyn fod yn aelod o'r Urdd eleni a…

Noson Rhieni bugeiliol blwyddyn 7

Cynhelir Noson Rieni Bugeiliol Blwyddyn 7 ar brynhawn Iau, Medi…

Canlyniadau TGAU