Addasu gwisg ysgol yn ystod y tywydd poeth

Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth iawn am weddill yr wythnos bydd gan y disgyblion yr hawl i wisgo naill ai gwisg ymarfer corff llawn neu wisg ysgol ysgol lawn.  Gofynnwn yn garedig i chi fel rhieni i sicrhau bod y disgyblion yn dilyn y rheolau gwisg isod.

Merched – gwisg ysgol lawn (heb siwmper) gyda’r opsiwn i wisgo sannau bach gwyn, du neu nefi yn lle teits gyda’u sgertiau NEU gallant wisgo gwisg ymarfer corff llawn sy’n golygu crys-t polo coch, skorts nefi neu shorts du.

Bechgyn – gwisg ysgol lawn (heb siwmper) NEU gwisg ymarfer corff llawn sy’n golygu crys-t gwyrdd a shorts gwyn.

Ni chaniateir shorts na thop oni bai am rai swyddogol yr ysgol.  Caniateir iddynt wisgo trainers gyda’r wisg chwaraeon yn unig.