Hoffwn ddiolch i Gymdeithas Adeiladu Principality am y cit pêl-droed newydd. Dyma’r digwyddiad diweddaraf o’r bartneriaeth Dosbarth Busnes rhwng yr ysgol a Principality. Rydym nawr yn ein 3ydd blwyddyn o’r bartneriaeth sydd yn ffynnu ac yn creu cyfleoedd addysgiadol, a phrofiadau eang i’r dysgwyr. Diolch i Principality am yr holl gymorth.