Ar ddydd Gwener, 16eg o Dachwedd aeth aelodau o’r 6ed i Ysgol Gymraeg Brynsierfel i ddarllen Llyfr ‘Gŵydd a’i Gacennau’ i ddisgyblion o flynyddoedd 1 a 2. Roedd yr ymweliad yn rhan o’n bartneriaeth dosbarth busnes gyda Principality. Thema’r llyfr yw rheolaeth ariannol, wedi’u dargedu at ddisgyblion CA1. Darllenodd y 6ed y llyfr yn Gymraeg, tra’r oedd yr awdures, Laura Wall yn ei ddarllen yn Saesneg. Ar ôl y darllen gwnaethom dasgau a gweithgareddau rhifedd, ac ariannol, ar y themâu o’r llyfr. Mi oedd yn ddiwrnod llwyddiannus o ddatblygu medrau a throsglwyddo dysgu, tra’n hybu’r Gymraeg.