Cinio Ysgol

Wrth inni symud ymlaen gyda’r broses o ail agor Ysgol Y Strade yn llawn, rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn dechrau’r broses hon trwy gynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig ar ddydd Iau a dydd Gwener yr wythnos hon, i ddisgyblion Blwyddyn 7 yn unig. Byddwn yn cynyddu’r capasiti hyn dros yr wythnos nesaf ac yn eich hysbysu am newidiadau wrth inni symud ymlaen.

Mae disgyblion hefyd wedi cael llythyr i’w gwblhau gan eu rhiant / gwarcheidwad ynghylch cofrestriad biometreg ym mhwynt talu’r ffreutur. Gwnewch yn siŵr bod hwn yn cael ei ddychwelyd i’r ysgol cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.