Addysg Grefyddol

Mae Addysg Grefyddol ar gael i bob disgybl. Dysgwylir i bob disgybl gymryd rhan mewn cydaddoli dyddiol. Mae rhaglen cydaddoli dyddiol yr Ysgol yn cynnwys rhai gwasanaethau neuadd, gwasanaethau blwyddyn, a gwasanaethau dosbarth tiwtor ac mae wedi’i seilio ar themau crefyddol neu themau sydd â phwyslais moesol neu ysbrydol iddynt. Pan nad yw disgyblion yn mynychu Gwasanaeth, cynhelir gweithred o addoli, sydd gan amlaf yn Gristnogol ei natur, yn yr ystafelloedd Dosbarth. Dylai rhieni sydd yn arfer eu hawl i eithrio eu plant o Addysg Grefyddol neu o’r gwasanaethau gysylltu â’r Pennaeth.

Hello